ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
inspiration-vibes-product-490x490
workshop-ikigai-product-image2-500x500-t
WORKSHOPS
70 €
punctrum-product1
step-by-step-product
ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
100 €
master-session-product
ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
120 €
the-coaching-game-product-2
flow-image-products-516x516
sumvouleutiki-product
ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
280 €
faces-product-4
flow-and-live-577x577
WORKSHOPS
340 €
drawing-talking-product
ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
360 €
coaching-idiwtes-product
ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
480 €
workshop-lvl1-People-product-image-500x500
WORKSHOPS
490 €
workshop-lvl2_product-image-500x500
WORKSHOPS
1390 €
L3-Ocean-Full-product-image-500x500
WORKSHOPS
6800 €